gdje sam: SUCI

Jadransko osiguranje
HORŽITZKY, Hrvoje
 Horžitzky Hrvoje
 
Broj iskaznice: 420194
Rang: Savezni sudac
Kategorija: B
Licenca do: 15.09.2016.

Datum rođenja: 10.06.1990.
Adresa stanovanja: Osijek, Gornjodravska obala 81
Posao:

Telefon - kući:
Telefon - posao:
Mobitel: 095-726-9343

E-mail: hrvoje-os@hotmail.com


M. Liović

 
IZDVOJENE FORICE: