gdje sam: SUCI

Jadransko osiguranje
HORŽITZKY, Josip
 Horžitzky Josip
 
Broj iskaznice: 420166
Rang: Savezni sudac
Kategorija: A
Licenca do: 03.09.2020.

Datum rođenja: 22.11.1962.
Adresa stanovanja: Osijek, Lj. Posavskog 41
Posao:

Telefon - kući: 031/301-845
Telefon - posao:
Mobitel: 091-11-00-668

E-mail:


M. Liović

 
IZDVOJENE FORICE: